Լեզվի ուսուցումը նույնպես արվեստ է...


Ըստ աշխարհի լեզուների դասակարգման՝ ռուսերենը զբաղեցնում է չորրորդ տեղն ամենաթարգմանվող լեզուների շարքում, ինչպես նաև՝ յոթերորդ տեղը այն լեզուների շարքում, որոնցով թարգմանվում է գրքերի մեծամասնությունը:

Արտ Հաուս ուսումնական կենտրոնը առաջարկում է խոսակցական ռուսերենի արագացված դասընթացներ, լեզվի գերազանց իմացություն, որն այսօր համարվում է հաջողության գրավականը: Կազմակերպում են նաև մասնագիտական ռուսերենի դասընթացներ :


Դասերը վարում են բարձրակարգ մասնագետներ՝ նորագույն մեթոդիկայով, շաբաթական 3 պարապմունք 90 րոպե տևողությամբ: Առաջին պարապմունքն անվճար է:

  • Մասնագիտական տերմինաբանություն, արտահայտություններ, երկխոսություններ ռուսերեն և հայերեն տարբերակներով
  • Կարճ ֆիլմերի դիտում և քննարկում
  • Գրականության, քերականության ուսումնասիրություն՝ վարժությունների, առաջադրանքների, թարգմանությունների միջոցով
  • Ակտիվ քննարկումներ, տեքստերի վերարտադրում ռուսերենով
  • Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում դիմորդների համար
  • Ինտենսիվ խոսակցական դասընթացներ:

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ