Լեզվի ուսուցումը նույնպես արվեստ է...


Գերմաներենը ԵՄ-ի 24 լեզուներից մեկն է և անգլերենի ու ֆրանսերենի հետ մեկտեղ՝ նաև ԵՄ աշխատանքային լեզու . Գերմաներենը ԵՄ-ում որպես մայրենի լեզու գործածվող ամենատարածված լեզուն է:

Արտ Հաուս ուսումնական կենտրոնը առաջարկում է խոսակցական գերմաներենի արագացված դասընթացներ, լեզվի գերազանց իմացություն, որն այսօր համարվում է հաջողության գրավականը:


Դասերը վարում են բարձրակարգ մասնագետներ՝ նորագույն մեթոդիկայով, շաբաթական 3 պարապմունք 90 րոպե տևողությամբ: Առաջին պարապմունքն անվճար է:

  • Մասնագիտական տերմինաբանություն, արտահայտություններ, երկխոսություններ գերմաներեն և հայերեն տարբերակներով
  • Կարճ ֆիլմերի դիտում և քննարկում
  • Գրականության, քերականության ուսումնասիրություն՝ վարժությունների, առաջադրանքների, թարգմանությունների միջոցով
  • Ակտիվ քննարկումներ, տեքստերի վերարտադրում գերմաներենով
  • Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում դիմորդների համար
  • Ինտենսիվ խոսակցական դասընթացներ:

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ