Լեզվի ուսուցումը նույնպես արվեստ է...
Անգլերենը համարվում է աշխարհի ամենագործածական լեզուն, որի իմացությունը բացում է Ձեր առջև բոլոր դռները: Արտ Հաուս ուսումնական կենտրոնը առաջարկում է խոսակցական անգլերենի արագացված դասընթացներ, լեզվի գերազանց իմացություն, որն այսօր համարվում է հաջողության գրավականը: Կազմակերպում են նաև մասնագիտական անգլերենի դասընթացներ ՝

 • TOEFL
 • IELTS
 • Բիզնես
 • Բժշկական
 • Իրավաբանական
 • Տնտեսագիտական


Դասերը վարում են բարձրակարգ մասնագետներ՝ նորագույն մեթոդիկայով, շաբաթական 3 պարապմունք 90 րոպե տևողությամբ: Առաջին պարապմունքն անվճար է:

 • Մասնագիտական տերմինաբանություն, արտահայտություններ, երկխոսություններ անգլերեն և հայերեն տարբերակներով
 • Կարճ ֆիլմերի դիտում և քննարկում
 • Գրականության, քերականության ուսումնասիրություն՝ վարժությունների, առաջադրանքների, թարգմանությունների միջոցով
 • Ակտիվ քննարկումներ, տեքստերի վերարտադրում անգլերենով
 • Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում դիմորդների համար
 • Ինտենսիվ խոսակցական դասընթացներ:

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ