RHINOCEROS

rhin

RHINOCEROS


group

RHINOCEROS դասընթացի ծրագիրն իր մեջ ներառում է

rhin
  • Ծանոթոթյուն, Rhinoceros, 3D ծրագրի հետ
  • Ցանկացած բարդության և նշանակության 3D մոդելների ստեղծում
  • Ստեղծել պարզագույն գրաֆիկական օբյեկտներ – Գծեր (Lines), Շրջանագծեր (Circles), Աղեղներ (Arcs), Կորեր (Curves), Մարմիններ (Solids), Մակերեսներ (Surfaces),
  • Ճշգրիտ մոդելավորել կիրառելով համապատասխան կոորդինատներն ու գործիքները (Object Snaps),
  • Ձևափոխել գծերը կամ մակերեսները Խմբագրում (Edit) գործիքի կիրառմամբ,
  • Օգտագործել Վերստուգիչ կետեր (Control point) գծերի կամ մակերեսների տեսքերի խմբագրման համար,
  • Վիզուալիզացնել մոդելը (Render)
rhin
rhin

PORTFOLIOS

Պորտֆոլիոներ

ՈՒՂԱՐԿԵԼ ՀԱՅՏ

Ինտերիերի դիզայն

Գրաֆիկ դիզայն

Autocad & Archicad

Autodesk Revit

Autodesk 3DS Max

Կահույքի դիզայն

Ընտրել բաժինը

arrow