Microsoft office

Microsoft Office-ը ծրագրային միջոցների փաթեթ է, որը ստեղծվել է Microsoft կորպորացիայի կողմից:

Այն կազմված է մի շարք ծրագրային միջոցներից, որոնք թույլ են տալիս աշխատել ինչպես տեքստային այնպես էլ  էլեկտրոնային աղյուսակների, տվյալների շտեմարաների և այլ տեսակի փաստաթղթերի հետ:

Microsoft Office-ը ներառում է հեոտևյալ ծրագրերը`

Microsoft Office Word: Այս ծրագրի շնորհիվ  ստեղծում և խմբագրում են  տարբեր բարդության տեքստային փաստաթղթեր:

Microsoft Office Excel:Այս ծրագրի շնորհիվ  ստեղծում և խմբագրում են  տարբեր բարդության էլեկտրոնային աղյուսակներ:

Microsoft Office Outlook: Outlook-ը ունի օրացույցի, հանձնարարությունների ծրագրավորողի, նշումների, էլեկտրոնային փոստի կառավարչի, հասցեագրքի հնարավորություններ: Outlook-ը համատեղ ցանցային աշխատանքի հնարավորություն է ստեղծում:

Microsoft Office PowerPoint: Այն թույլ է տալիս պատրաստել ներկայացումներ Windows և Apple Mac OS X համակարգերի համար:

Microsoft Office Access: Այն հարաբերական տվյալների բազայի կառավարման համակարգ է, որը ունի բազմաթիվ ֆունկցիաներ, ներառյալ համապատասխան հարցումները, արտաքին աղյուսակների և տվյալների բազաների հետ կապը:

ITM training centre-ում գործում է Microsoft Office ծրագրային փաթեթի խմբային և անհատական դասընթացներ:

  1.  Առաջին դասն անվճար է:
  2. Կուրսի տևողությունը 3 ամսի է:
  3. Դասերը շաբաթական 3 անգամ են, 1.5 ժամ տևողությամբ:

Խմբային դասընթացի ամսավճարը 30.000 դրամ է, իսկ անհատականը` 60.000 դրամ:

Դասընթացի ավարտին կտրվի եռալեզու դիպլոմ և երկլեզու սերտիֆիկատ:

Դասընթացը ներառում է`

  1. Microsoft Office Word
  2. Microsoft Office Excel
  3. Microsoft Office PowerPoint