Մեր գործընկերությունը

Ընկերություններ, որոնց հետ համագործակցում ենք

«Վորլդ Վիժն» միջազգային կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղը Արտ Հաուս ուսումնական կենտրոնի հետ համագործակցում է 2010թ-ից:Իրականացված ծրագրերը նպատակ են ունեցել նեղ մասնագիտական դասընթացների միջոցով աջակցել անապահով ընտանիքներին,երիտասարդներին և փախստականներին:

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը Արտ Հաուս ուսումնական կենտրոնի հետ համագործակցում է 2015թ-ից:Իրականացված ծրագրերը նպատակ են ունեցել նեղ մասնագիտական դասընթացների միջոցով աջակցել սիրիահայ փախստականներին,օգնել մեր հայրենակիցներին ինտեգրվել հասարակությանը և ձեռք բերել արդի շուկաի պահանջներն համապատասխան մասնագիտություններ:

«Սոս Մանկական գյուղեր» բարեգործական հիմնադրամ

«Հայաստան Արդյունաբերողների և Գործատուների Միություն» ՀԿ

Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության Հայաստանի ներկայացուցչ

«Նիյր Իսթ Ֆաունդեյշնի» հայաստանյան մասնաճյուղը

«Հայկական Կարմիր խաչի» ընկերություն

«Թուֆեկյան Կենտրոն» հիմնադրամ

«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

«Կանանց աջակցման կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

«ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ

«Ֆրանս-հայկական զարգացման» հիմնադրամ

«Հալեպ» ՀԿ

«Հելփ Հաուս» ՀԿ

Զբաղվածության պետական ծառայություններ