Մեր գործընկերությունը

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամ


ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը Արտ Հաուս ուսումնական կենտրոնի հետ համագործակցում է 2015թ-ից:Իրականացված ծրագրերը նպատակ են ունեցել նեղ մասնագիտական դասընթացների միջոցով աջակցել սիրիահայ փախստականներին,օգնել մեր հայրենակիցներին ինտեգրվել հասարակությանը և ձեռք բերել արդի շուկաի պահանջներն համապատասխան մասնագիտություններ:

Ընկերություններ, որոնց հետ համագործակցում ենք