Online դասեր

Լեզվի ուսուցումը նույնպես արվեստ է...

Իտալերենը իրավամբ ամենագեղեցիկ ու երգեցիկ լեզուներից մեկն է...
Երկար տարիներ Իտալիան բաղկացած էր բազմաթիվ քաղաք-պետություններից, ինչի արդյունքում երկրում առաջցել են շատ բարբառներ: Եվ, որպեսզի կարողանան իրար լավ հասկանալ, իտալացիները սկսել են ակտիվ գործածել նաև ժեստերի լեզուն: Ահա թե ինչու իտալերենը նաև այդքան հուզական և արտահայտիչ է դարձել:

Արտ Հաուս ուսումնական կենտրոնը առաջարկում է Ձեզ սովորել իտալերեն ցանկացած ժամանակ և աշխարհի ցանկացած վայրից: Այս ամենի համար անհրաժեշտ է միայն ինտերնետի հասանելիություն: Մենք երաշխավորում ենք մեր ուսանողներին՝

• անհատական մոտեցում

• նորագույն մեթոդիկաների, գրքերի, ձեռնարկների կիրառում ,

• գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում ,

• արդյունավետություն և կիրառական գիտելիքների ուսուցում, 

Սովորել օտար լեզու առցանց  - սա մի ամբողջական ազատություն է, որը հնարավորություն է տալիս կազմել Ձեր անհատական գրաֆիկը Ձեր իսկ ցանկությամբ:

Դասընթացները անց են կացվում՝ անհատական գրաֆիկով - շաբաթական 3 անգամ, 1-1.5 ժամ տևողությամբ։

ՈՒղարկել հայտ