Գերմաներեն

Լեզվի ուսուցումը նույնպես արվեստ է...

Այսօր օտար լեզուներին տիրապետելը անհրաժեշտություն է, գերմաներենին տիրապետելը՝ առավելություն...
Որոշել եք փոխե"լ Ձեր կյանքը, կամ համատեղել օգտակարը հաճելիի հետ, ուրեմն ժամանակն է սովորել գերմաներեն. չէ՞ որ գերմաներեն ուսումնասիրելը հաճույք է պատճառում: Արտ Հաուս լեզվի կենտրոնը հրավիրում է գերմաներենի խմբակային և անհատական դասերի բոլոր հետաքրքրված անձանց… Մեր մասնագետների խորհրդատվությամբ կընտրվեն Ձեզ համապատասխան խմբեր՝ ըստ լեզվի տիրապետման մակարդակի և նպատակային ուղղվածության՝
  • Խոսակցական
  • Իրավաբանական գերմաներեն
  • բժշկական գերմաներեն
  • A1-C1, TestDaF և OnDaF քննությունների նախապատրաստական կուրսեր
Մենք երաշխավորում ենք մեր ուսանողներին՝
  • անհատական մոտեցում
  • նորագույն մեթոդիկաների, գրքերի, ձեռնարկների կիրառում
  • գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում
  • արդյունավետություն և կիրառական գիտելիքների ուսուցում
Դասընթացները անց են կացվում՝
Անհատական - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ 
Խմբակային - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ 
Ընտանեկան փաթեթ (երկու անձ) - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ