Ֆրանսերեն

Լեզվի ուսուցումը նույնպես արվեստ է...

Ֆրանսերենը սիրո լեզուն է... 
Ֆրանսերենը համարվում է աշխարհի միջազգային լեզուներից ամենագեղեցիկը: Ցանկացած լեզու սովորելիս հարկավոր է սիրել այն, հարկավոր է համառություն և աշխատասիրություն ունենալ:
Art House լեզվի կենտրոնում դուք կարող եք ոչ միայն խոսակցական ֆրանսերենի, այլև՝
• DALF DELF TEF TCF մակարդակների քննությունների պատրաստվել: Ինչպես նաև
• Տիրապետել մասնագիտական տերմինաբանություն, արտահայտություններ, երկխոսություններ ֆրանսերեն եւ հայերեն տարբերակներով
• Կարճ ֆիլմեր դիտել և քննարկել
• Գրականության, քերականության ուսումնասիրություն, վարժությունների, առաջադրանքների, թարգմանությունների միջոցով
• Ակտիվ քննարկումներ, տեքստերի վերարտադրում ֆրանսերենով
• Բանավոր եւ գրավոր խոսքի զարգացում դիմորդների համար
• Ինտենսիվ խոսակցական դասընթացներ
• Աշակերտների դասապրոցեսի պատրաստում
Դասընթացները անց են կացվում՝
Անհատական - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ 
Խմբակային - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ 
Ընտանեկան փաթեթ (երկու անձ) - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ