Իսպաներեն

Լեզվի ուսուցումը նույնպես արվեստ է...

Իսպաներենը հնչեղ է ինչպես ոսկին...
Աշխարհի շուրջ 31 երկրում մոտ 500 մլն. մարդ խոսում է իսպաներեն: Դուք կարող եք համալրել նրանց շարքերը՝ այցելելով Արտ Հաուս ուսումնական կենտրոնի իսպաներեն լեզվի արագացված դասընթացներին:
Ուսումը կարող եք սկսել ցանկացած մակարդակից: Մենք երաշխավորում ենք մեր ուսանողներին՝
  • անհատական մոտեցում
  • նորագույն մեթոդիկաների, գրքերի, ձեռնարկների կիրառում
  • գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում
  • արդյունավետություն և կիրառական գիտելիքների ուսուցում
Դասընթացները անց են կացվում՝
Անհատական - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ 
Խմբակային - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ 
Ընտանեկան փաթեթ (երկու անձ) - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ