Իտալերեն

Լեզվի ուսուցումը նույնպես արվեստ է...

Իտալերենը իրավամբ ամենագեղեցիկ ու երգեցիկ լեզուներից մեկն է...
Երկար տարիներ Իտալիան բաղկացած էր բազմաթիվ քաղաք-պետություններից, ինչի արդյունքում երկրում առաջցել են շատ բարբառներ: Եվ, որպեսզի կարողանան իրար լավ հասկանալ, իտալացիները սկսել են ակտիվ գործածել նաև ժեստերի լեզուն: Ահա թե ինչու իտալերենը նաև այդքան հուզական և արտահայտիչ է դարձել:
Սովորեք իտալերեն լեզուն զրոյից, ինչպես նաեւ զարգացրեք առկա գիտելիքները մեր կենտրոնում հիանալի մասնագետների օգնությամբ: Ուսումը կարող եք սկսել ցանկացած մակարդակից: Մենք երաշխավորում ենք մեր ուսանողներին՝
  • անհատական մոտեցում
  • նորագույն մեթոդիկաների, գրքերի, ձեռնարկների կիրառում
  • գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում
  • արդյունավետություն և կիրառական գիտելիքների ուսուցում
Դասընթացները անց են կացվում՝
Անհատական - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ 
Խմբակային - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ 
Ընտանեկան փաթեթ (երկու անձ) - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ