AMADEUS ծրագիր

AMADEUS ծրագրի նպատակն է որակյալ գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություն ընձեռել նրանց, ովքեր ՛՛նորեկներ՛՛ են տուրիզմի բնագավառում և չունեն անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ, սակայն ցանկանում են աշխատել այս ոլորտում, որտեղ պրոֆեսիանալ կադրերի և ՛՛իրենց գործում՛՛ բանիմաց մասնագետների մեծ պահանջարկ կա, և թե նրանց, ովքեր արդեն իսկ ընդգրկված են այս բնագավառում և ցանկանում են բարելավել իրենց պրակտիկ գիտելիքները:

AMADEUS ծրագրի դասընթացը ներառում է՝

1. Ծանոթացում ծրագրին

2. Ինչպես տոմս գտնել

3. Տոմսի ամրագրում

4. Ինչպես հանել ամրագրումը

5. Տվյալների մուտքագրում

6. Տոմսի վաճառք

 7. Տոմսի վերադարձ

8. Տոմսի առանձնացում

9. Տոմս փոխել

10. Խմբակային ամրագրում

11. Վոյդ անել

12. Գործնական թեստ