Ռուսերեն

Լեզվի ուսուցումը նույնպես արվեստ է...

  Ռուսերենը աշխարհի ամենատարածված և գեղեցիկ լեզուներից մեկն է համարվում՝ գրավելով պատվավոր հինգերորդ տեղը: Հայաստանում այն իր ուրույն տեղն ունի և համարվում է երկրորդ <<մայրենին>>:
Ուսումը կարող եք սկսել ցանկացած մակարդակից: Մենք երաշխավորում ենք մեր ուսանողներին՝
  • անհատական մոտեցում
  • նորագույն մեթոդիկաների, գրքերի, ձեռնարկների կիրառում
  • գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում
  • արդյունավետություն և կիրառական գիտելիքների ուսուցում
  • թանգարաններում, պատկերասրահներում, մշակույթի և գիտության կենտրոններում արտալսարանային դասընթացների անցկացում.
Դասընթացները անց են կացվում՝
Անհատական - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ 
Խմբակային - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ 
Ընտանեկան փաթեթ (երկու անձ) - շաբաթական 3 անգամ, 1.5 ժամ