Barev dproc

ՇՈՒՏՈՎ 

ITM training centre-ը շուտով կմեկնարկի 1C դասընթացը: 

1C  համակարգը նախատեսված է առևտրի և ծառայությունների ոլորտի փոքր և միջին ձեռնարկությունների, ինչպես նաև ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար: Ծրագիրն ունի հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ինտերֆեյսներ: